Antal varor:  0 st
Summa:  0,00:-

2 års Garanti för material och tillverkningsfel - 5 år för kompressorn.

Garantin innebär att vid materialfel på del av värmepumpen levererar vi kostnadsfritt reservdel.
För erhållande av garantin krävs uppvisande av faktura (fakturanummer) och serienumret på aktuell inomhusdel eller utomhusdel.
samt att gällande lagar följts vid installation av produkten.
Polo AB följer konsumentköplagens regleringar, vilket innebär 3 års reklamationsfrist för ursprungligt fel från leveransdatumet.
Polo AB medverkar till avhjälpande av ursprungligt fel som beror på material- och tillverkningsfel.
Om det efter reklamationen kan konstateras att det rör sig om ett ursprungligt fel skall Polo AB bära hela kostnaden för erforderliga reservdelar,
eller om Polo AB önskar, ersätta varan med likvärdig vara inom rimlig tid.
Med rimlig tid menas, om reservdelen/varan ej är lagervara; normala leveransförhållanden för Polo AB för dessa produkter.
Materialgaranti är exklusive arbetskostnader, traktamente, frakter, resekostnader och eventuellt köldmedium.
Polo AB:s ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda arbetsförhållandena och vid en riktig användning av varan i övrigt.
Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av, av yttre våld eller skada.
Polo AB ansvarar inte för
1) indirekta skador eller följdskador
2) utebliven vinst, lön, intäkt eller
3) force majeure.
4) skador orsakade av felaktig installation.
Eventuell reparation eller utbyte av material får endast utföras av en av Polo AB anvisad eller för varje enskild fall godkänd reparatör.
I de fall en vara kräver fackmannamässig installation gäller reglerna om ursprungligt fel.
Köparen skall skriftligen till Polo AB reklamera fel inom skäligt tid efter det att felet märkts. Varan/komponenten skall på kundens bekostnad skickas tillbaka till Polo AB.
Dessa kostnader ersätter Polo AB om reklamationen godkänns. Reklamationen skall innehålla beskrivning om hur felet yttrat sig, tillsammans med faktura eller kontantkvitto.
 
POLO AB
Reg nr. 556681-3993
VAT. SE556681399301
Birger Svenssons väg 22
432 40 Varberg
Sweden
Email: info@polo-ab.se
Tel +46 (0) 340 835 02
Fax. +46 (0) 340 678907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utförlig funktions
beskrivning med
bilder av Panasonic

Värmepumpar och Luftvärmepumpar från Panasonic